In onze parochie is het traditie om ieder werkjaar een thema mee te geven.
Afgelopen seizoen was het thema
‘WEES GEPREZEN, de zorg voor ons gemeenschappelijk huis’

Dat thema werd een leidraad door het jaar heen en verschillende werkgroepen gebruikten het thema als basis voor hun (katechese)project.

Dit werkjaar krijgt het thema mee:

"OMZIEN NAAR DE ANDER"

Omzien naar elkaar is voor ons een bijna vanzelfsprekende activiteit: wij zien om naar de mensen met wie wij verbonden zijn en vragen steeds weer “Hoe gaat het met je?“

Vaak is het een obligate openingszin van een gesprek, maar in wezen zit er meer achter: hoe is jouw situatie, waar zit je mee omhoog, hoe is je gezondheid, heb je ergens verdriet over? Maar niet alleen bij familie en goed bekenden doen we dat, als het goed is tenminste. Want elk mens, elke ‘ander’ verdient onze aandacht. Hoe gaat het met jou, zit je nog lekker in je vel, ben je nog actief en ben je niet eenzaam. Een vraag die diep kan ingrijpen in een menselijk leven en waarvan het antwoord voor de vrager grote consequenties kan hebben.

Ook Jezus ziet om naar mensen en zijn bijzondere voorkeur gaat uit naar hen die in het algemeen niét meetellen, die leven aan de rand van de samenleving: de armen, de melaatsen, de weduwe en de wees.

Komend werkjaar willen we proberen het thema samen in praktijk te brengen. Geïnspireerd door geloofsverhalen en in het besef dat je niemand bent zonder de ander, gaan we aan de slag. De diaconale werkgroepen gaan proberen nieuwe initiatieven te verwezenlijken op gebied van ontmoeting en aandacht voor mensen die het, in welk opzicht dan ook, minder hebben. Maar ook persoonlijk kunnen we iets doen want: ‘Je kunt niet iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen!’

Pastor H. Helsloot