Midden in Heiloo staat naast de Witte Kerk een waterput. Volgens de overlevering bevat deze put een bron die rond 720 door Willibrordus geslagen is, toen zijn metgezellen dorst hadden.
Ook in onze tijd hebben, naar onze inschatting, mensen dorst, misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Zij hebben dorst om met anderen te praten over wat hen bezig houdt, waardoor ze geraakt worden en wat hun vragen zijn.
In 2004 nam het Interkerkelijk Pastores Beraad Heiloo het initiatief voor het Oecumenisch Leerhuis Heiloo, onder de titel:

‘Rond de Waterput’ Spiritualiteit en Geloofsverdieping

In de afgelopen jaren heeft het programma zowel plaatselijk als regionaal de nodige bekendheid verworven. De programmacommissie is uitgebreid met vertegenwoordigers van de kerken in de regio HALE (Heiloo, Akersloot, Limmen en de Egmonden).
Ook is er samenwerking en uitwisseling tot stand gekomen met de Protestante Gemeente van Uitgeest en de Raad van Kerken te Castricum.
Op de website www.ronddewaterput.nl willen we proberen om u van actuele informatie te voorzien over het programma van ‘rond de waterput’. U kunt via verschillende ingangen naar activiteiten zoeken en u kunt zich aanmelden.