VIER WERKVELDENDe werkgroepen van de Locatie H. Willibrordus zijn verdeeld in vier werkvelden te weten:
Diaconie, Liturgie, Katechese en Gemeenschapsopbouw.

Een tot twee maal per jaar komen de vertegenwoordigers van de werkgroepen van een werkveld samen in een vergadering die ‘Beraad’ wordt genoemd. Bij die vergadering zijn ook leden van de locatieraad aanwezig. Op deze manier ontstaat er dus contact en uitwisseling van informatie tussen de werkgroepen, de locatieraad en het parochiebestuur.