DOOP

De geboorte
Bij de geboorte van een kind sturen ouders vaak een geboortekaartje naar de pastor of het locatiesecretariaat. Het kind kan dan worden ingeschreven in het ledenbestand van de parochie, want dat gebeurt niet automatisch. Ook kan de parochie het gezin dan feliciteren met de geboorte van het kind.

Waarom dopen?
Veel ouders willen de geboorte van hun kind vieren in de geloofsgemeenschap. Dit kan door het kind te laten dopen. Wanneer ouders aangeven dat zij hun kind willen laten dopen, geven zij daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk en het op de weg willen zetten van Jezus en zijn evangelie.

Doopviering
Een doopviering vindt meestal individueel plaats. Ouders en pastor bepalen samen de datum, meestal op een zondag om 12 uur.  

Aanmelding
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met het locatiesecretariaat (072 5330906) of met pastor Helsloot (072 5324142).

Verdere informatie


EERSTE COMMUNIE

Waarom Eerste Communie?
Als ouders hun kind laten dopen, geven ze daarmee aan dat zij hun kind willen laten opgroeien in de traditie van de kerk. Vaak weten de kinderen er zelf niets van te herinneren. Om de kinderen te laten weten dat ook zij binnen de kerk horen, vieren we de Eerste Communie.

Eerste Communieviering
De kinderen van groep 4 van de basisscholen worden door de werkgroep Eerste Communie uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding. Voor de ouders worden een aantal ouderavonden belegd en de kinderen krijgen katechese, bekijken de kerk en komen een paar keer bij elkaar om creatief bezig te zijn met het feest.
De ouders hebben thuis hun aandeel in de voorbereiding.
De Eerste Communieviering vindt in april of mei plaats. Na een voorbereidingstijd van een aantal maanden nemen de kinderen in een feestelijke viering voor de eerste keer deel aan de maaltijd van Jezus Christus.

Aanmelding
Ouders, van kinderen die (als gedoopt) in het parochiebestand staan ingeschreven, krijgen in het najaar een uitnodiging met aanmeldingsstrook. Deze uitnodiging en aanmeldingsstrook worden ook in de grote Communicatie afgedrukt. Wanneer beide uitnodigingen niet ontvangen worden, kan het locatiesecretariaat (072 5330906) gebeld worden. Daar wordt dan doorverwezen naar iemand van de werkgroep Eerste Communie die de inschrijvingen regelt.

Verdere informatie


VORMSEL

Waarom Vormsel?
Wie kunnen dit beter beantwoorden dan de vormelingen zelf?
Renée: “Omdat ik zelf wilde beslissen om bij de kerk te horen,niet mijn ouders, maar ikzelf.”
Nina: “Omdat ik zelfstandiger wilde worden, ik wil mijn eigen keuzes maken.”
Christian: “Ik dacht: “Je moet in je leven, als je ooit eens in de problemen komt, op iemand kunnen vertrouwen en ik hoop dat dat God is.”
Met andere woorden: jullie zijn op een leeftijd gekomen waarop jullie zelf een besluit kunnen nemen of je bij de Rooms Katholieke kerk wilt horen of niet. Om deze keuze voor jezelf, maar ook voor God duidelijk te maken, kun je je laten vormen.

Vormselviering
Jongens en meisjes die hun Eerste Communie in onze parochie hebben gedaan, worden uitgenodigd voor de voorbereiding op het Vormsel, wanneer zij in de brugklas zitten.
De voorbereiding begint met een ouderavond in januari, waarop de ouders hun kind kunnen aanmelden.
De jongeren komen in het voorjaar 9 maal op donderdagavond bij elkaar en brengen een bezoek aan de kathedraal in Haarlem tijdens de jaarlijkse Bavodag.
Het Vormsel wordt in de maand april of mei toegediend.

Aanmelding
Alle ouders van jongeren die hun Eerste Communie in onze parochie hebben gedaan, krijgen, als de kinderen in de brugklas zitten, een uitnodiging om op de informatieavond te komen. Op deze avond kunnen de ouders hun kind aanmelden. De ouders die geen uitnodiging ontvangen kunnen de informatie over deze avond lezen in de Grote Communicatie.

Verdere informatie


BIECHT

Voor Kerstmis en Pasen worden er gezamenlijke boetevieringen gehouden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een biechtgesprek met pastor Helsloot.

HUWELIJK

Het huwelijk
Voor christenen heeft het huwelijk een dubbele betekenis. Het is enerzijds een aardse en natuurlijk werkelijkheid; een samenlevingsvorm tussen man en vrouw. Daarnaast is het huwelijk ook een zichtbaar teken van het Verbond van God en de mensen. Daarom vragen man en vrouw Gods zegen over deze belangrijke stap in hun leven. Zij gaan naar hun parochie, om daar tegenover God en zijn kerk hun huwelijk te sluiten. Het is wettelijk geregeld dat vóór het kerkelijk huwelijk, het burgerlijk huwelijk op het gemeentehuis wordt gesloten.

Huwelijksviering
De huwelijksviering wordt door het bruidspaar volgens een bepaald schema gemaakt. Een ruime keuze uit teksten is voor hen beschikbaar. Zij maken zelf het boekje van de viering.
Tenslotte worden alle benodigde formulieren ingevuld om het huwelijk een wettig kerkelijk huwelijk te laten zijn. De huwelijksceremonie duurt ongeveer een uur. Meestal zijn daar veel familieleden en vrienden bij aanwezig.
Voorafgaand aan het huwelijk worden de bruidsparen een drietal avonden uitgenodigd. Tijdens die avonden kan de pastor kennismaken met het bruidspaar en kunnen enkele zakelijke gegevens met betrekking tot de viering worden geregeld.

Inschrijving
Na de viering wordt het huwelijk door de priester en het bruidspaar ingeschreven in het huwelijksboek en de doopboeken. Ook in het trouwboekje wordt het kerkelijk huwelijk ingeschreven.

Kosten
De kosten voor een viering in de kerk bedragen € 190, =. Dit is inclusief de voorbereiding, de begeleiding en het Dameskoor van onze kerk. Ook een eenvoudige bloemversiering in de kerk is inbegrepen.

Aanmelding
Zij die willen trouwen en hun huwelijk ook kerkelijk willen bevestigen, doen er goed aan ruim van te voren contact op te nemen met het locatiesecretariaat of met één van de pastores (072 5330906). Dit is om teleurstellingen te voorkomen. Niet elke datum of tijdstip is mogelijk voor de pastor of voor het koor. Bovendien heeft het de voorkeur dat huwelijken in de eigen parochie van de bruid of de bruidegom worden gesloten. Er zijn soms bijzondere omstandigheden die een uitwijk naar een andere kerk rechtvaardigen.

Verdere informatie