ADMINISTRATIELedenadministratie

In de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA) is ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) de aanduiding van kerkelijke gezindte vervangen door een zogenaamde SILA-stip.
De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) ontvangt mutaties via de gemeenten over overlijden, verhuizingen en huwelijken. Deze mutaties worden door de SILA via het R.K. bureau voor de ledenadministratie doorgegeven aan de desbetreffende parochiële ledenadministratie.
Informatie over geboorten dienen parochianen zelf aan het locatiesecretariaat door te geven.
e-mail adres: ledenadmin@willibrorduskerk-heiloo.nl.

Misintenties

Misintenties kunt u schriftelijk opgeven aan het locatiesecretariaat (072 5330906).
Het misstipendium (€ 9, =) kunt u bijvoegen of gireren op rekening van de locatie H. Willibrordus onder vermelding van ‘misintenties’.
Banknummer: NL55 INGB 0000 278099
Op vrijdagmorgen is het parochiesecretariaat speciaal geopend voor het opgeven van intenties, van 09.30 tot 11.30 uur

FinanciŽle administratie

De financiële administratie is een onderdeel van het locatiesecretariaat. Voor vragen op financieel gebied kunt u zich wenden tot het locatiesecretariaat (072 5330906).

RSIN van de parochie Bron van Levend Water

RSIN: 824 107 354
ANBI publicatie Parochie Bron van Levend Water: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA16002

RSIN PCI H. Willibrordus

RSIN: 824 111 825
ANBI publicatie PCI H. Willibrordus​​​: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA2136

Actie Kerkbalans

Ieder jaar worden de parochianen gevraagd bij te dragen aan de Actie Kerkbalans, d.m.v. een persoonlijk schrijven.
Men kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar bijdragen.
banknummers: NL20 INGB 0000681570; NL46 RABO 0327064021
De administratie van de kerkbijdragen is in handen van de heer G. Jonker (072 5330906)

Grote Communicatie

De parochiegemeenschap Heiloo heeft een eigen blad, de Grote Communicatie, die zo’n 7 maal per jaar verschijnt. Het blad wordt onder alle katholieke gezinnen in Heiloo verspreid. In het blad vindt u informatie over vieringen, cursussen, sacramenten en ook nieuws uit werkgroepen, over acties, collecten enz.

Administratie Wiilibrordushof

Zie "Willibrordushof"